CCS
CCS Events
CCS Libraries
About CCS
CCS Projects
BRICS
CCS Highlights


Publication Details

Reference
Brutus, Dennis Translation by ka-Manzi, Faith
 (2008) Umarx ethekwini. Centre for Civil Society : -.

Summary
By Dennis Brutus Translation by Faith, ka-Manzi
Based on the play Marx in Soho by Howard Zinn 25October 2007

Ngaqala ngafunda ngeCommunist Manifest - engayinikwa, nginesiqiniseko, ngabasha bamaKhomanisi ayengomakhelwane bami kulendawo esasihlala yone igcwele abasebenzi ngesikhathi ngineminyaka eyishumi nesikhombisa. Yaba nomthelela omangalisayo empilweni yami, ngoba ngabona empilweni, eyabazali bami, nezimo zaseMelika ngo1939 zazichazeka, futhi zibekwe njengomlando, futhi yacaciswa ngokukhanya okunamandla.

Ngangimbona ubaba wami, owayeyiJuda eliyisifika namthwalo eqhamuka e-Austria, nemfundo yesigaba sesibili, esebenza kanzim kakhulu kodwa ewondla kanzima umndeni wakhe wabafana abane nonkosikazi wakhe. Ngangibona ukuthi umama wayesebnza ubusuku nemini ukuqiniseka ukuthi sasidlile, sagqoka, futhi siyanakekelwa uma sigula Izimpilo zabo zazingumzabalazo ongapheli wempilo.

Ngangazi futhi ukuthi kwakunabantu lulelizwe ababenengcebo emangalisayo, kodwa futhi ababengasebenzi kanzima njengabazali bami. Lesimo sombuso sasingenalo iqiniso.

On The Web 
 cast your net a little wider...
 Radical Philosophy 
 AFRICAN ENVIROMENTAL JUSTICE DOCUMENTARY FILMS 
 African Studies Association (USA)  
 New Dawn Engineering 
 Wikipedia 
 Indymedia Radio 
 Southern Africa Report online 
 Online Anti Apartheid Periodicals, 1960 - 1994 
 Autonomy & Solidarity 
 New Formulation 
 We Write 
 International Journal of Socialist Renewal 
 Theoria 
 Journal of African Philosophy 
 British Library for Development Studies 
 The Nordic Africa Institute Online Library 
 Political Economy Research Institute Bulletin (PERI) 
 Feminist Africa 
 Jacques Depelchin's Tribute to Harold Wolpe 
 Chimurenga 
 African Studies Quarterly 
 The Industrial Workers of the World 
 Anarchist Archives 
 Wholewheat Radio 
 Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa  
 Zanon Workers 
 Public Citizen  
 Open Directory Project 
 Big noise films 
 London Review of Books  
 New York Review of Books 
 Monthly Review 
 New Left Review 
 Bureau of Public Secrets  
 Zed Books 
 Pluto Press 
 Duke University Press  
 Abe Books 
 The Electric Book Company 
 Project Guttenberg 
 Newspeak Dictionary 
 Feral Script Kiddies 
 Go Open Source 
 Source Forge 
 www.kiarchive.ru 
 Ubuntu Linux Home Page 
 Software for Apple Computers |  Contact Information  |  Terms of Use  |  Privacy